Lian – Bảo hiểm gia đình

  • Nhanh chóng: Không cần đi lại, không cần giấy tờ phức tạp
  • Đảm bảo: Phí bảo hiểm thấp, mức bồi thường cao
  • Tin cậy: Hỗ trợ nhanh chóng sau khi xảy ra sự cố
  • Mức trách nhiệm tối đa 100 triệu
  • Phí chỉ từ 1,150 VNĐ/ngày
Danh mục:
DMCA.com Protection Status