FWD – Bảo Hiểm Ung Thư

  • Được chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng khi phát hiện bệnh ung thư
  • Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào
  • Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm nghìn đồng/năm
Danh mục:
DMCA.com Protection Status