Cashspace

– Khoảng thời gian thanh toán nợ: 2 tháng — 3 tháng.
– Lãi suất năm: tối đa 3,65%.
– Lãi suất thay đổi tùy vào bên cho vay, lãi suất được đề xuất sẽ phụ thuộc vào tình hình và lịch sử tín dụng.

Danh mục:
DMCA.com Protection Status