MoneyTap

  • Tiền mặt nhanh chóng và linh hoạt ngay trên điện thoại của bạn.
  • Được phê duyệt ngay lập tức cho hạn mức tín dụng online lên đến 50,000,000 đ.
  • Rút tối thiểu 1 triệu đồng đến hạn mức mà bạn được phê duyệt.
  • Chỉ trả lãi cho số tiền mà bạn sử dụng trong hạn mức.
Danh mục:
DMCA.com Protection Status