Vay tia chớp

  • 0% trong vòng 10 ngày đầu vay tiền.
  • Hạn mức : Từ 1 triệu đến 10 triệu.
  • Lãi suất : ~15%/năm, 1,2%/tháng.
  • Kỳ hạn vay : Từ 91 ngày đến 180 ngày. Được tính từ ngày khách hàng nhận được tiền.
Danh mục:
DMCA.com Protection Status