Pawn Credit

  • Khoản vay: đăng ký xe máy từ 5 -20 triệu; cầm cố xe máy từ 5 -30 triệu
  • Thời hạn vay: 6 -24 tháng
  • Lãi suất:  4.9% – 6.9%/tháng
  • Hình thức: vay theo đăng ký xe máy và vay cầm cố xe máy (tối đa 80% giá trị xe)
DMCA.com Protection Status