Thẻ VIB

  • Sở hữu thẻ tín dụng chỉ trong 30 phút
  • Mở thẻ tín dụng hoàn toàn trực tuyến, không chứng minh thu nhập
  • Hoàn 100% phí thường niên khi mở thẻ
  • Hoàn đến 6% chi tiêu trực tuyến
DMCA.com Protection Status