Cake

  • Hoàn tiền 20% cho các giao dịch trên ứng dụng Be
  • Hoàn tiền 0,2% cho các giao dịch khác.​
  • Số tiền hoàn tối đa: 300.000 VND/kỳ sao kê.
  • 2 thiết kế thẻ thể hiện cá tính
  • Chấp nhận trên toàn cầu tại hàng chục triệu điểm thanh toán có logo Visa phục vụ nhu cầu mua sắm, chi tiêu và tiền mặt: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (POS); Mua sắm trực tuyến tại các cửa hàng hoặc nền tảng trực tuyến; Rút tiền mặt tại các máy ATM
  • Miễn lãi đến 45 ngày.​
DMCA.com Protection Status