OnCredit

– Đối tượng: 18 – 60 tuổi;
– Số tiền vay: 500,000 – 1 triệu (khoản vay lần đầu, lên đến 10 triệu cho các lần vay tiếp theo);
– Thời hạn vay: 5-15 ngày;
– Lãi suất: 0% lãi suất đối với khoản vay đầu tiên; 2,36%/ngày (bao gồm lãi và phí).

Danh mục:
DMCA.com Protection Status